Testovací nástroje

Testovací nástroje jsou klíčové pro zajištění kvality softwarových produktů. Existuje mnoho různých typů testovacích nástrojů, které pokrývají různé oblasti testování, jako jsou automatické testování, ruční testování, testování výkonu a bezpečnosti.

Některé populární testovací nástroje zahrnují:

  1. Jednotkové testování:
  2. Integrační testování:
  3. Funkční testování:
  4. Zatížení a výkonové testování:
  5. Bezpečnostní testování:
  6. Ruční testování:
  7. Automatizované testování API:
  8. Kontinuální integrace a doručování (CI/CD):
  9. Generování testových dat:
  10. Správa chyb a problémů:

Volba vhodného testovacího nástroje závisí na konkrétních požadavcích projektu, jako jsou jazyk a technologie aplikace, typ testování, rozsah testů a dostupné zdroje.

Manuální testování v Azure DevOps Pipeline

Manuální testování v Azure DevOps Pipeline je proces, který umožňuje týmům provádět ruční testování aplikace přímo v rámci kontinuálního dodávání pomocí Azure DevOps. Kombinace Pythonu, Robot Framework a Azure DevOps Pipeline poskytuje robustní a flexibilní prostředí pro správu a provádění testů.

Funkce:

Manuální testování v Azure DevOps Pipeline s využitím Pythonu, Robot Framework a Azure DevOps poskytuje efektivní a flexibilní prostředí pro provádění a řízení testů aplikace během procesu kontinuálního dodávání.

Testovací frameworky JavaScriptu

Jasmine: Jasmine je framework pro testování JavaScriptu, který se používá k psaní a spouštění automatizovaných testů na klientském i serverovém JavaScriptovém kódu.

Karma: Karma je nástroj pro spouštění testů v prohlížečích nebo na serveru. Je často používán v kombinaci s frameworkem Jasmine pro automatizované testování JavaScriptu.

Jest: Jest je moderní framework pro testování JavaScriptu vyvinutý společností Facebook. Je známý pro svou jednoduchost a rychlost, a je často používán pro testování React aplikací.

SoapUI - Testování webových služeb

SOAP UI ... HLAVNI STRANA ... DOPORUCUJI velmi

SoapUI je jedno z nejpoužívanějších nástrojů pro testování webových služeb (API) založených na protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol) a REST (Representational State Transfer). Tento nástroj umožňuje vytvářet, spouštět a spravovat testovací scénáře, které ověřují funkčnost webových služeb.

Mezi hlavní funkce a vlastnosti SoapUI patří:

Díky těmto funkcím je SoapUI oblíbeným nástrojem mezi vývojáři a testerům pro testování a ověřování funkčnosti webových služeb.