IaaS (Infrastructure as a Service):

IaaS je model cloudových služeb, který poskytuje virtuální infrastrukturu jako službu. To zahrnuje servery, úložiště, sítě a další hardwarové prvky, které jsou poskytovány prostřednictvím internetu. Uživatelé IaaS si mohou pronajmout základní infrastrukturní zdroje, jako jsou virtuální servery a úložiště, a spravovat je pomocí webového rozhraní nebo API. Příklady poskytovatelů IaaS zahrnují Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) a DigitalOcean.

PaaS (Platform as a Service):

PaaS je model cloudových služeb, který poskytuje kompletní vývojové a provozní prostředí jako službu. To zahrnuje operační systémy, middleware, databáze, vývojové nástroje a další. Uživatelé PaaS mohou vytvářet, testovat, nasazovat a spravovat aplikace bez nutnosti správy podkladové infrastruktury. Příklady poskytovatelů PaaS zahrnují Microsoft Azure App Service, Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk a IBM Cloud Foundry.

SaaS (Software as a Service):

SaaS je model cloudových služeb, který poskytuje software jako službu. To zahrnuje aplikace, které jsou provozovány a spravovány poskytovatelem služby a přístup k nim je poskytován přes internet. Uživatelé SaaS si mohou pronajmout přístup k aplikacím na základě předplatného nebo měsíčního poplatku, aniž by museli provozovat, aktualizovat nebo spravovat samotný software. Příklady SaaS zahrnují aplikace jako je Google Workspace (dříve G Suite), Microsoft Office 365, Salesforce, Dropbox a Slack.

Každý z těchto modelů poskytuje jinou úroveň abstrakce a odpovídající úroveň odpovědnosti za správu a údržbu. IaaS poskytuje nejvyšší flexibilitu, zatímco SaaS poskytuje nejvyšší úroveň abstrakce a snadnou použitelnost.