Microsoft Azure - Cloudová platforma

Microsoft Azure je cloudová platforma poskytovaná společností Microsoft. Jedná se o soubor integrovaných cloudových služeb, které umožňují organizacím vytvářet, nasazovat a spravovat aplikace a služby prostřednictvím globální sítě datových center řízených společností Microsoft.

Azure nabízí širokou škálu služeb, včetně výpočetních, úložných, databázových, analýtických, umělé inteligence (AI), Internetu věcí (IoT), sítí, bezpečnosti a dalších. Tyto služby umožňují organizacím vytvářet a provozovat škálovatelné, bezpečné a výkonné aplikace a infrastrukturu v cloudu.

Mezi hlavní výhody Microsoft Azure patří:

Celkově Microsoft Azure poskytuje organizacím flexibilní a spolehlivou cloudovou platformu pro jejich potřeby v oblasti vývoje, provozu a správy aplikací a služeb.

Microsoft Azure Služby a Technologie

Power BI

Power BI je nástroj pro vizualizaci dat a business intelligence poskytovaný společností Microsoft. Pomáhá organizacím analyzovat svá data a sdílet poznatky prostřednictvím interaktivních reportů a dashboardů.

Azure Machine Learning

Azure Machine Learning je služba v cloudu pro tvorbu, školení a nasazení modelů strojového učení. Umožňuje vědcům dat a vývojářům rychle vytvářet a implementovat prediktivní analýzy a inteligentní aplikace.

Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics (dříve známé jako Azure SQL Data Warehouse) je služba pro analýzu dat, která kombinuje analytické úložiště s velkými daty, datovými jezery a nástroji pro business intelligence.

Databricks

Databricks je integrovaná platforma pro práci s big data, která je postavena na populárním projektu Apache Spark. Umožňuje efektivní zpracování, analýzu a vizualizaci velkých objemů dat a spolupráci týmů v oblasti datové vědy.

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric (dříve známý jako Azure Service Fabric) je platforma pro vývoj a provoz rozložených, škálovatelných a odolných aplikací v cloudu. Podporuje mikroslužby, kontejnery a virtuální stroje.

SaaS v Azure

Software as a Service (SaaS) je model dodávky softwaru, ve kterém poskytovatel hostuje aplikace a data a uživatelé k nim přistupují prostřednictvím internetu. V Azure najdete mnoho SaaS řešení, jako je Microsoft 365, Dynamics 365, Azure DevOps, Azure App Service atd.

Tyto technologie a služby Azure společně poskytují robustní a škálovatelné platformy pro analýzu dat, strojové učení, správu dat, vývoj aplikací a mnoho dalšího v rámci cloudu.

Manuální testování v Azure DevOps Pipeline

Micorosoft DevOps Pipeline HOMEPAGE

Manuální testování v Azure DevOps Pipeline je proces, který umožňuje týmům provádět ruční testování aplikace přímo v rámci kontinuálního dodávání pomocí Azure DevOps. Kombinace Pythonu, Robot Framework a Azure DevOps Pipeline poskytuje robustní a flexibilní prostředí pro správu a provádění testů.

Funkce:

Manuální testování v Azure DevOps Pipeline s využitím Pythonu, Robot Framework a Azure DevOps poskytuje efektivní a flexibilní prostředí pro provádění a řízení testů aplikace během procesu kontinuálního dodávání.

Robot Framework podrobneji

Robot Framework je open-source automatizační nástroj, který je navržen pro psaní, spouštění a řízení testovacích scénářů a automatizovaných testů. Jeho jednoduchá syntaxe a extenzibilní architektura ho činí oblíbeným nástrojem pro automatizaci testů a procesů.

ROBOT FRAMEWORK HOMEPAGE

Funkce:

Robot Framework je flexibilní a uživatelsky přívětivý nástroj pro automatizaci testů, který nabízí jednoduchou syntaxi, rozšiřitelnost a širokou podporu knihoven pro různé typy testování a automatizace.