Co se myslí - Zkušenosti se Škálováním služeb poskytovaných Amazon Web Services (AWS):

AWS nabízí širokou škálu cloudových služeb, jako jsou virtuální servery (EC2), úložiště (S3), databázové služby (RDS), správa kontejnerů (ECS, EKS), a mnoho dalšího.

Udržování AWS služeb zahrnuje správu, monitorování a aktualizaci těchto služeb, aby byly spolehlivé, bezpečné a v souladu s požadavky aplikace. Škálování AWS služeb zahrnuje optimalizaci prostředků a infrastruktury, aby mohla služba efektivně reagovat na změny v provozu a požadavcích aplikace.

Osoba s touto zkušeností by měla být schopna spravovat různé AWS služby, konfigurovat je podle potřeb aplikace a zajistit jejich efektivní provoz a škálovatelnost v souladu s provozními požadavky.

Co je AWS?

Amazon Web Services (AWS) je přední poskytovatel cloudových služeb, který nabízí širokou škálu infrastrukturních služeb a platform pro vývojáře, firmy a organizace. AWS umožňuje nasazovat a spravovat aplikace a služby v cloudovém prostředí, což umožňuje snadnější škálování, správu a bezpečnost infrastruktury.

Hlavní služby AWS:

Proč používat AWS?

AWS poskytuje řadu výhod, včetně škálovatelnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a flexibility. Díky cloudovým službám AWS mohou firmy a organizace snadno a efektivně provozovat své aplikace a služby bez nutnosti investovat do vlastní infrastruktury.

Navíc AWS nabízí širokou škálu služeb a flexibilní model cen, který umožňuje zákazníkům platit pouze za používané zdroje, což může vést ke snížení nákladů a optimalizaci výkonu.

Služby poskytované Amazon Web Services (AWS) podrobneji:

Virtuální servery (EC2):

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) je služba poskytující škálovatelné virtuální servery v cloudu. Umožňuje uživatelům spouštět a spravovat virtuální servery ve velkém rozsahu konfigurací, zahrnující různé typy instancí, operační systémy a síťové konfigurace. EC2 je základní stavební kámen mnoha cloudových aplikací a poskytuje flexibilitu a škálovatelnost pro nasazení aplikací v cloudu.

Úložiště (S3):

Amazon Simple Storage Service (S3) je služba poskytující neomezené a trvanlivé úložiště dat v cloudu. Uživatelé mohou ukládat libovolné množství dat v S3 ve formě objektů (souborů) a mít k nim přístup pomocí různých rozhraní, jako jsou REST API, webový prohlížeč nebo příkazový řádek. S3 poskytuje široké možnosti konfigurace pro zabezpečení dat, správu přístupu a replikaci pro zajištění vysoké dostupnosti a odolnosti dat.

Databázové služby (RDS):

Amazon Relational Database Service (RDS) je služba poskytující plně spravované relační databáze v cloudu. RDS umožňuje uživatelům spouštět a spravovat relační databáze bez nutnosti spravovat infrastrukturu pod nimi. Podporuje širokou škálu relačních databázových enginů, včetně MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server a dalších. RDS poskytuje vysokou dostupnost, zálohování, škálování a automatizovanou správu databází, což usnadňuje nasazení a provoz aplikací, které vyžadují relační databáze.

Správa kontejnerů (ECS, EKS):

Amazon Elastic Container Service (ECS) a Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) jsou služby pro správu kontejnerů v cloudu. ECS poskytuje plně spravované prostředí pro spouštění a řízení kontejnerů pomocí Dockeru v cloudu. EKS je plně spravovaná služba Kubernetes, která umožňuje uživatelům spouštět a spravovat kontejnerizované aplikace pomocí Kubernetes v cloudu. ECS a EKS usnadňují nasazení, škálování a správu kontejnerizovaných aplikací v AWS a poskytují robustní funkce pro orchestraci a správu kontejnerů.