Servlet:

java


import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class HelloWorldServlet extends HttpServlet {
  public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    response.setContentType("text/html");
    PrintWriter out = response.getWriter();
    out.println("<html><head><title>Hello World</title></head><body>");
    out.println("<h1>Hello, World!</h1>");
    out.println("</body></html>");
  }
}
  

JSP stránka:

jsp


<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Hello World</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, World!</h1>
</body>
</html>
  

web.xml (konfigurační soubor):

xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
     version="4.0">

  <servlet>
    <servlet-name>HelloWorldServlet</servlet-name>
    <servlet-class>HelloWorldServlet</servlet-class>
  </servlet>

  <servlet-mapping>
    <servlet-name>HelloWorldServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/hello</url-pattern>
  </servlet-mapping>

  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>

</web-app>
  

Tento příklad obsahuje jednoduchý servlet, JSP stránku a konfigurační soubor web.xml. Servlet zpracovává HTTP požadavky a generuje odpověď ve formátu HTML. JSP stránka slouží k prezentaci obsahu. Konfigurační soubor web.xml definuje mapování servletu a uvádí, který soubor se má použít jako výchozí stránka.