Spring Framework

Jedním z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších frameworků pro vývoj Java aplikací. Spring nabízí komplexní sadu funkcí pro vytváření různých typů aplikací, včetně webových, mikroslužeb, aplikační logiky, a mnoho dalšího.

Spring Boot

Spring Boot je nadstavba nad Spring Framework, která zjednodušuje a urychluje vývoj aplikací v Javě.

Je velmi populární pro vytváření samostatných, produkčně připravených aplikací, zejména mikroslužeb, díky své jednoduchosti použití a dobré podpoře.

Spring Boot integruje spoustu dalších technologií a frameworků, jako je Spring MVC pro webové vrstvy, Spring Data pro práci s databázemi, Spring Security pro zabezpečení aplikace a mnoho dalších.

Hibernate

Hibernate je framework pro mapování objektů v Javě na relační databáze. Je to mocný nástroj pro práci s persistencí dat v aplikacích.

Apache Struts

Struts je framework pro vývoj webových aplikací, který je založen na architektuře MVC (Model-View-Controller). I když jeho popularita klesla kvůli rozšíření modernějších frameworků jako je Spring MVC nebo JavaServer Faces (JSF), stále se používá v některých projektech.

JavaServer Faces (JSF)

JSF je Java framework pro tvorbu webových uživatelských rozhraní. Poskytuje sadu komponent pro tvorbu webových stránek a je dobře integrován s technologiemi Java EE.

Apache Wicket

Wicket je framework pro tvorbu webových aplikací v Javě, který se zaměřuje na oddělení prezentace od logiky aplikace a podporuje znovupoužitelnost komponent.

Play Framework

Moderní framework pro tvorbu webových aplikací a API v Javě a Scalě. Je známý pro svou jednoduchost a rychlost vývoje.