Běžné Oracle SQL Skripty

1. Zobrazení všech tabulek v databázi:

SELECT table_name FROM user_tables;

2. Zobrazení struktury tabulky:

DESCRIBE table_name;

3. Zobrazení všech sloupců v tabulce:

SELECT column_name FROM user_tab_columns WHERE table_name = 'table_name';

4. Zobrazení počtu záznamů v tabulce:

SELECT COUNT(*) FROM table_name;

5. Zobrazení prvních N řádků z tabulky:

SELECT * FROM table_name WHERE ROWNUM <= N;

6. Zjištění nejnovějšího či nejstaršího záznamu v tabulce:

SELECT * FROM table_name ORDER BY date_column DESC LIMIT 1; -- pro nejnovější
SELECT * FROM table_name ORDER BY date_column ASC LIMIT 1; -- pro nejstarší

7. Vytvoření zálohy databáze:

CREATE DATABASE backup_name AS SELECT * FROM original_database;

8. Aktualizace dat v tabulce:

UPDATE table_name SET column_name = 'new_value' WHERE condition;

9. Mazání dat z tabulky:

DELETE FROM table_name WHERE condition;

10. Vytvoření nového uživatele:

CREATE USER username IDENTIFIED BY password;