Základní MySQL Skripty a vychytavky :-)

kucharka od pavlusa.com :-)

1. Vytvoření Databáze

CREATE DATABASE mydatabase;

2. Vytvoření Tabulky

CREATE TABLE users (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), email VARCHAR(255));

3. Vložení Dat Do Tabulky

INSERT INTO users (name, email) VALUES ('John Doe', 'john@example.com');

4. Výběr Dat Z Tabulky

SELECT * FROM users;

5. Aktualizace Dat

UPDATE users SET email='john.doe@example.com' WHERE id=1;

6. Smazání Dat

DELETE FROM users WHERE id=1;

7. Vytvoření Indexu

CREATE INDEX idx_name ON users (name);

8. Zobrazení Struktury Tabulky

DESCRIBE users;

9. Zálohování Databáze

mysqldump -u username -p database_name > backup.sql

10. Obnovení Databáze ze Zálohy

mysql -u username -p database_name < backup.sql

Vychytavky

Vícečetné spojení (Multiple Join) v SQL

Vícečetné spojení (nebo také multiple join) v SQL umožňuje spojit data z více tabulek pomocí klíčových vztahů mezi nimi. Tato technika je užitečná při dotazování se na data, která jsou uložena v relačních databázích a jsou propojena pomocí cizích klíčů.

Příklad:

Předpokládejme, že máme tři tabulky v databázi: "zákazníci" (customers), "objednávky" (orders) a "produkty" (products). Chceme získat seznam všech objednávek včetně informací o zákaznících a produktech, které byly objednány.


  SELECT 
    customers.customer_name,
    orders.order_date,
    products.product_name,
    orders.quantity
  FROM 
    orders
  JOIN 
    customers ON orders.customer_id = customers.customer_id
  JOIN 
    products ON orders.product_id = products.product_id;
  

V tomto příkladu jsou tabulky "orders", "customers" a "products" spojeny pomocí klíčových sloupců "customer_id" a "product_id". Dotaz vrátí seznam objednávek včetně informací o zákaznících a produktech.

Tímto způsobem můžeme kombinovat data z různých tabulek v SQL dotazech pomocí vícečetného spojení.