Základní MongoDB Skripty

kuchara pavlusa.com

1. Vytvoření Databáze

use mydatabase;

2. Vytvoření Kolekce

db.createCollection('mycollection');

3. Vložení Dokumentu Do Kolekce

db.mycollection.insertOne({ key: 'value' });

4. Zobrazení Všech Databází

show databases;

5. Zobrazení Všech Kolekcí V Databázi

show collections;

6. Zobrazení Všech Dokumentů V Kolekci

db.mycollection.find();

7. Aktualizace Dokumentu V Kolekci

db.mycollection.updateOne({ key: 'value' }, { $set: { key: 'new_value' } });

8. Mazání Dokumentu Z Kolekce

db.mycollection.deleteOne({ key: 'value' });

9. Mazání Kolekce

db.mycollection.drop();

10. Mazání Databáze

use mydatabase;
db.dropDatabase();