bash_zaklady

Co to je bash –

Bash je skriptovací jazyk a interpret příkazového řádku používaný v unixových a linuxových operačních systémemů

pro pokrocilejsi … je tu bash pro spravu serveru

rozdil mezi unixem a linuxem

30 asi nejpoužívanějších příkazů v příkazovém řádku

Příkaz Vysvětlení
cd Přepnutí adresáře.
ls Výpis obsahu adresáře.
pwd Zobrazí aktuální pracovní adresář.
mkdir Vytvoření nového adresáře.
rm Smazání souboru nebo adresáře.
cp Kopírování souborů a adresářů.
mv Přesunutí nebo přejmenování souborů a adresářů.
touch Vytvoření prázdného souboru.
cat Zobrazení obsahu souboru.
grep Vyhledání vzorku v textovém souboru.
chmod Změna oprávnění souboru nebo adresáře.
chown Změna vlastníka souboru nebo adresáře.
ps Zobrazení běžících procesů.
kill Ukončení běžícího procesu.
df Zobrazení informací o disku.
du Zobrazení velikosti adresáře.
tar Archivace a komprese souborů.
ssh Připojení k vzdálenému serveru.
scp Kopírování souborů mezi počítači pomocí SSH.
find Vyhledání souborů v adresářové struktuře.
curl Stahování obsahu z internetu.
wget Stahování souborů z internetu.
head Zobrazení prvních řádků souboru.
tail Zobrazení posledních řádků souboru.
echo Výpis textu na standardní výstup.
man Zobrazení manuálové stránky pro příkaz.
date Zobrazení aktuálního data a času.
uname Zobrazení informací o systému.
history Zobrazení historie provedených příkazů.
chmod Změna oprávnění souboru nebo adresáře.

Proměnné

NAME="John"
echo "Hello, $NAME!"

 

 

Podmínky

if [ podmínka ]; then
    # kód
elif [ podmínka ]; then
    # kód
else
    # kód
fi

Smyčky

for i in {1..5}; do
    echo "Number: $i"
done

Funkce

function greet {
    echo "Hello, $1!"
}

greet "Alice"

Parametry skriptu

echo "The first argument is: $1"

Komentáře

# Toto je jednořádkový komentář
: '
Toto je
víceřádkový komentář
'