Přehled formátů datových souborů

by pavlusa.com

YAML (YAML Ain't Markup Language):

Konfigurační soubory: YAML je často používán pro konfigurační soubory díky své jednoduché syntaxi a lidsky čitelnosti.
Záznamy dat: YAML je vhodný pro záznam strukturovaných dat, jako jsou seznamy, slovníky a různé typy hodnot.

Ukázkový YAML


data:
 - name: John
  age: 30
  city: New York
 - name: Alice
  age: 25
  city: Los Angeles

Tento kód vytváří jednoduchou HTML stránku obsahující příklad YAML syntaxe a jejího použití. Ukázka YAML je uvedena v ukazkovem kodu uchovává formátování zachované v textu

Příklad použití v konfiguračním souboru:


# config.yaml
server:
 port: 8080
 host: localhost
database:
 name: mydatabase
 user: myuser
 password: mypassword 

.Zde příklad použití YAML v konfiguračním souboru.

XML (eXtensible Markup Language):

Dokumenty s rozšířeným značkováním: XML je často používán pro strukturování dokumentů s rozšířeným značkováním, jako jsou webové stránky, zpracování textu, výměna dat atd.
Datová integrace: XML je často používán pro výměnu dat mezi různými systémy nebo aplikacemi.

Použití XML

Ukázkový XML


<data>
 <person>
  <name>John</name>
  <age>30</age>
  <city>New York</city>
 </person>
 <person>
  <name>Alice</name>
  <age>25</age>
  <city>Los Angeles</city>
 </person>
</data> 

Příklad použití v XML dokumentu:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
 <server>
  <port>8080</port>
  <host>localhost</host>
 </server>
 <database>
  <name>mydatabase</name>
  <user>myuser</user>
  <password>mypassword</password>
 </database>
</config> 

JSON (JavaScript Object Notation):

Webové služby a API: JSON je běžně používán pro formátování dat ve webových službách a API kvůli své jednoduché a lehké syntaxi.
Úložiště dat: JSON se často používá pro ukládání a přenášení dat mezi aplikacemi nebo klienty a serverem.

Použití JSON

Ukázkový JSON

příklad JSON syntaxe a jejího použití


{
 "data": [
  {
   "name": "John",
   "age": 30,
   "city": "New York"
  },
  {
   "name": "Alice",
   "age": 25,
   "city": "Los Angeles"
  }
 ]
} 

Příklad použití v JSON konfiguračním souboru:


// config.json
{
 "server": {
  "port": 8080,
  "host": "localhost"
 },
 "database": {
  "name": "mydatabase",
  "user": "myuser",
  "password": "mypassword"
 }
}