Co je Terraform?

Terraform je open-source nástroj vyvinutý společností HashiCorp, který umožňuje deklarativně definovat, spravovat a provozovat infrastrukturu jako kód (IaC - Infrastructure as Code). To znamená, že infrastrukturu lze popsat pomocí srozumitelného a opakovatelného kódu, který lze verzovat, testovat a sdílet mezi týmem vývojářů.

Jak Terraform funguje?

Terraform funguje na základě konfiguračních souborů, ve kterých je definována požadovaná infrastruktura. Tyto konfigurační soubory jsou psány v jazyce HCL (HashiCorp Configuration Language) a popisují zdroje a služby, které má Terraform nasadit, změnit nebo odstranit.

Workflow s Terraformem:

 1. Definice infrastruktury jako kódu (IaC): Popište infrastrukturu ve formě konfiguračních souborů.
 2. Inicializace pracovního adresáře: Inicializujte pracovní adresář a stáhněte potřebné pluginy pro poskytovatele služeb.
 3. Plánování změn: Analyzujte definici infrastruktury a vytvořte plán změn, které budou provedeny.
 4. Aplikace změn: Proveďte změny na infrastruktuře podle plánu vytvořeného v předchozím kroku.
 5. Správa stavu: Terraform udržuje stav infrastruktury v souboru `terraform.tfstate`.
 6. Verzování kódu: Ukládejte konfigurační kód Terraformu do verzovacího systému, jako je Git.
 7. Kontinuální integrace a nasazování (CI/CD): Integrujte Terraform do procesu kontinuální integrace a nasazování (CI/CD) pro automatické testování a nasazování změn infrastruktury.
 8. Monitorování a správa: Monitorujte a spravujte infrastrukturu pomocí nástrojů pro sledování a správu.

Proč používat Terraform?

Terraform umožňuje automatizovat proces nasazování a správy infrastruktury, což zvyšuje efektivitu a zabraňuje chybám spojeným s ručním konfigurováním a správou. Díky infrastruktuře jako kódu je možné infrastrukturu snadno verzovat, testovat a sdílet mezi členy týmu.

Navíc Terraform podporuje mnoho poskytovatelů (providerů) cloudových služeb, což umožňuje jednotně spravovat infrastrukturu napříč různými cloudovými platformami, jako jsou AWS, Azure, Google Cloud a další.

Terraform Workflow

 1. Definice infrastruktury jako kódu (IaC):
 2. Inicializace pracovního adresáře:
 3. Plánování změn:
 4. Aplikace změn:
 5. Správa stavu:
 6. Verzování kódu:
 7. Kontinuální integrace a nasazování (CI/CD):
 8. Monitorování a správa: