Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code (IaC) je koncept, který se zabývá automatizací a správou infrastruktury pomocí kódu, což umožňuje definovat a nasadit infrastrukturu pomocí srozumitelného a opakovatelného kódu, který lze verzovat, testovat a sdílet mezi týmem vývojářů.

Výhody IaC:

Jak funguje IaC?

Infrastruktura je definována pomocí konfiguračních souborů, ve kterých jsou popisovány zdroje, služby a jejich konfigurace. Tyto konfigurační soubory jsou obvykle psány v jazyce specifickém pro daný nástroj (např. HCL pro Terraform).

Po definování infrastruktury je kód nasazen pomocí nástroje pro infrastrukturní automatizaci, který interpretuje konfigurační soubory a vytváří, upravuje nebo odstraňuje zdroje a služby na základě definovaných instrukcí.

Příklady nástrojů pro IaC: