Zdroje (Resources)

V REST jsou data reprezentována jako zdroje, které mají jedinečné identifikátory (URI). Každý zdroj by měl být identifikován pomocí URI a měl by mít reprezentaci ve formátu, který může být zpracován (například JSON nebo XML).

Operace (Operations)

REST definuje čtyři základní operace, které lze provádět nad zdroji: GET (pro získání dat), POST (pro vytvoření nového zdroje), PUT (pro aktualizaci existujícího zdroje) a DELETE (pro smazání zdroje).

Stav (State)

REST je stavově nezávislý, což znamená, že každý požadavek obsahuje veškeré potřebné informace pro jeho vyřešení. Server by neměl ukládat stav klienta mezi jednotlivými požadavky.

Spojení (Stateless)

RESTful služby jsou bezstavové, což znamená, že každý požadavek od klienta obsahuje veškeré potřebné informace pro jeho vyřízení. Server nepamatuje stav klienta mezi jednotlivými požadavky.

Reprezentace (Representation)

Zdroje jsou reprezentovány datovými reprezentacemi, jako jsou JSON, XML, HTML atd.

Hypermedia (HATEOAS)

Jedním z pokročilejších konceptů REST je HATEOAS (Hypermedia As The Engine Of Application State), který umožňuje klientovi dynamicky objevovat a spouštět akce na základě odkazů poskytnutých serverem.