Větve (branches):

Větve jsou oddělené linie vývoje v Gitu. Větve umožňují týmům pracovat paralelně na různých funkcích nebo opravách chyb, aniž by narušovali hlavní vývojovou větev.

Hlavní větev (main branch):

Hlavní větev (někdy nazývaná master nebo main) je výchozí větev, na kterou se ostatní větve obvykle integrují. Tato větev by měla obsahovat pouze stabilní a otestované verze kódu.

Feature větve:

Feature větve jsou větve, které jsou vytvořeny pro implementaci nových funkcí nebo vylepšení. Tyto větve jsou vytvořeny od hlavní větve a obvykle se integrují zpět do hlavní větve po dokončení funkcionality.

Release větve:

Release větve jsou větve, které jsou vytvořeny pro přípravu nových verzí k vydání. Na těchto větvích jsou provedeny poslední úpravy, opravy chyb a testy před vydáním nové verze.

Hotfix větve:

Hotfix větve jsou větve, které jsou vytvořeny pro opravy naléhavých chyb v produkční verzi aplikace. Tyto větve jsou vytvořeny od hlavní větve, oprava je provedena a následně je integrována zpět do hlavní větve a do všech potřebných vývojových větví.

Pull Requests (PR):

Pull Requests jsou žádosti o začlenění změn z jedné větve do jiné. Týmy je používají k revizi kódu, diskusi o změnách a testování změn před jejich začleněním do hlavní větve.