Bitbucket

Bitbucket je platforma pro správu kódových repozitářů vyvinutá společností Atlassian. Poskytuje služby správy verzí pomocí systému Git, který umožňuje týmům ukládat svůj kód, sledovat změny a spolupracovat na projektech.

Funkce Bitbucketu:

  1. Správa repozitářů: Uživatelé mohou vytvářet a spravovat své Git repozitáře přímo v Bitbucketu. Platforma podporuje jak veřejné, tak soukromé repozitáře, a umožňuje definovat přístupová práva pro jednotlivé členy týmu.
  2. Správa úkolů: Bitbucket poskytuje nástroje pro sledování a správu úkolů spojených s kódovými změnami. Uživatelé mohou vytvářet úkoly, přiřazovat je členům týmu, sledovat stav jejich dokončení a komunikovat ohledně potřebných úprav.
  3. Kódová recenze: Platforma umožňuje provádět kódové recenze přímo v Bitbucketu. Uživatelé mohou procházet kódové změny, komentovat je a poskytovat zpětnou vazbu ostatním členům týmu, což přispívá k lepší kvalitě kódu.
  4. Integrace s dalšími nástroji: Bitbucket lze integrovat s různými dalšími nástroji a službami pro automatizaci vývojových procesů. To zahrnuje integraci s CI/CD nástroji, správou úkolů, sledováním chyb a dalšími.
  5. Bezpečnostní funkce: Bitbucket poskytuje různé bezpečnostní funkce, včetně správy přístupových práv, ověřování dvoufázovým ověřením a kontrolních funkcí pro detekci a prevenci bezpečnostních hrozeb.

Bitbucket je oblíbenou platformou mezi vývojáři díky své jednoduché použitelnosti, široké škále funkcí a integrací s dalšími nástroji pro vývoj softwaru.