Kontinuální integrace a nasazení (CI/CD)

Kontinuální integrace (CI): CI je postup integrování kódu do sdíleného repozitáře a pravidelné automatické kontroly, zda nové změny neporušují existující funkčnost aplikace. Pokud se při integračních testech objeví chyby, vývojáři jsou okamžitě upozorněni. Mezi nástroje pro CI patří Jenkins, Travis CI, CircleCI a GitLab CI.

Kontinuální doručování (Continuous Delivery): CD rozšiřuje CI tím, že automaticky nasazuje testované změny do produkčního prostředí, čímž umožňuje časté a spolehlivé dodávání softwaru. Nástroje pro CD zahrnují Jenkins, GitLab CI/CD, AWS CodePipeline a Azure DevOps.

Populární nástroje pro CI/CD: Mezi populární nástroje pro implementaci CI/CD patří:

Kontinuální integrace a nasazení (CI/CD) jsou klíčovými prvky DevOps, které umožňují týmům dodávat softwarové změny rychle, spolehlivě a opakovaně.