Cron

Co te je to CRON 

Cron nam umoznje spoustet jednotlive procesy podle urciteho casoveho nastaveni…

priklad::

1 2 3 4 5  prikaz

 

Pět polí na začátku definuje čas:

  1. Minuta (0–59)
  2. Hodina (0–23)
  3. Den v měsíci (1–31)
  4. Měsíc (1–12)
  5. Den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, …, 6 = sobota) ( 7 = také neděle) nebo pomocí názvu sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

min hod dny mesice / prikazy

 

 

Typy prikazu CRON

crontab -e    Edit crontab file, or create one if it doesn’t already exist.
crontab -l    crontab list of cronjobs , display crontab file contents.
crontab -r    Remove your crontab file.
crontab -v    Display the last time you edited your crontab file. (This option is only available on a few systems.)

 

59 22 1  12 0 /script.sh

 

 

 

typy prikazu

Vice o CRONU

a tady taky