DevOps

Dekuji za zajem o DevOps. Co to je malinko podrobneji …

DevOps

DevOps je metodika a kultura, která propojuje vývoj softwaru (Development) s provozem IT infrastruktury (Operations) s cílem zlepšit rychlost, spolehlivost a kvalitu dodávaného softwaru.

Týmy pracující v rámci DevOps spolupracují napříč odděleními a disciplínami, aby dosáhly rychlejšího vývoje, častějšího nasazení a stabilnějšího provozu softwaru.

DevOps podporuje automatizaci procesů vývoje, testování a nasazení, což umožňuje týmům zkracovat čas potřebný k dodání nových funkcí a opravám chyb.

Klíčovými principy DevOps jsou kontinuální integrace (CI), kontinuální nasazení (CD) a kontinuální doručování (Continuous Delivery), které umožňují automatizovaný a opakovaný proces dodávání softwaru.

DevOps také zdůrazňuje důležitost sledování a zpětné vazby, aby týmy mohly rychle identifikovat a řešit problémy v produkci a neustále zlepšovat své procesy.

Tímto způsobem DevOps umožňuje organizacím rychle reagovat na změny trhu a zlepšit konkurenceschopnost svých produktů a služeb.

Nize jsou rozepsane zhruba znalosti DevOps inzenyra a jednotlive linky /nekde kde se tematu venuji,/  – pro orientaci v problenatice . Je zajimave obor ktery zaziva dost prudky rozmach v posledni dobe…

Filozofie DevOps

Kultura spolupráce: DevOps zdůrazňuje důležitost spolupráce mezi vývojáři (Development) a provozními inženýry (Operations). Namísto oddělených týmů a izolovaných rolí se DevOps snaží vytvořit týmy, které společně sdílejí odpovědnost za celý životní cyklus softwaru.

Automatizace a opakovatelnost: DevOps podporuje automatizaci procesů vývoje, testování, nasazení a provozu softwaru. Cílem je minimalizovat manuální práci, zvýšit rychlost dodání softwaru a zajistit opakovatelnost a spolehlivost procesů.

Rychlá zpětná vazba: DevOps kladou důraz na rychlou zpětnou vazbu z produkce zpět do vývoje. Týmy by měly být schopny rychle reagovat na problémy a zpětnou vazbu zákazníků a implementovat potřebné změny.

Kontinuální doručování a nasazení: DevOps podporuje kontinuální integraci (CI), kontinuální doručování (Continuous Delivery) a kontinuální nasazení (CD), což umožňuje častější a spolehlivější dodávání změn do produkce.

Zodpovědnost za výkon a dostupnost: V DevOps prostředí jsou týmy společně zodpovědné za výkon a dostupnost systému. To znamená, že vývojáři a provozní inženýři spolupracují na monitorování, řešení problémů a neustálém zlepšování výkonu a dostupnosti softwaru.

Celkově lze říci, že filozofie DevOps se zaměřuje na podporu kultury spolupráce, automatizace a rychlého doručování softwaru s cílem zvýšit efektivitu, rychlost a kvalitu dodávaných produktů a služeb.

 

 Znalosti a Dovednosti DevOps inženýra

znalosti::

Dovednosti:

  • Automatizace procesů
  • Kontinuální integrace a nasazování (CI/CD)
  • Testing
  • Automatizace nasazování a konfigurace
  • Monitorování výkonu a logování
  • Škálovatelnost a výkon
  • Bezpečnost a zabezpečení
  • Problémové řešení a diagnostika
  • Pracovní postupy a metodiky (např. Agile, Scrum)
  • Soft skills (komunikace, týmová spolupráce, leadership)